ssue time 2018.09

 婚纱摄影套餐一

拍摄天数:一天

拍摄景点:卡吉尔山  但尼丁大教堂  17世纪火车站 

服装提供:女士任选婚纱礼服共二套

                    男士任选礼服共二套

化妆提供:化妆用品,饰品免费使用

拍摄跟妆:全程摄影师一对一拍摄

车辆提供:拍摄途中所有车费,油费,过路费全含

拍摄数量:拍摄150张以上底片

婚纱产品:精修相片30

 

婚纱摄影套餐二

拍摄天数:二天

拍摄景点:但尼丁周边  奥马鲁周边  但尼丁大教堂  17世纪火车站  Otago大学

服装提供:女士任选婚纱礼服共三套

                    男士任选礼服共二套

化妆提供:化妆用品,饰品免费使用

拍摄跟妆:全程摄影师一对一拍摄

车辆提供:拍摄途中所有车费,油费,过路费全含

        宿:奥马鲁住宿一晚

拍摄数量:拍摄300张以上底片

婚纱产品:精修相片50

 

 

 

 

 

 

[婚纱摄影][婚纱摄影]